“Nejdříve stvořil bůh muže, pak ženu. Potom mu muže přišlo líto a dal mu tabák.”

François de La Rochefoucauld